Ogłoszenia III Niedziela Wielkiego Postu

 1. W związku ze Stanem Epidemicznym w naszym kraju, obowiązuje możliwość skorzystania z dyspensy udzielonej przez Ks. Arcybiskupa od obowiązku udziału niedzielnej Mszy św. Każdy korzystający z dyspensy jest zobowiązany do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanych przez redio lub telewizję.
 2. Do czasu ustania Stanu Epidemicznego odwołane są w naszej Parafii wszystkie spotkania formacyjne i modlitewne. 
 3. Odwołany jest wspólnie odmawiany różaniec codziennie o godz. 17:20, Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątek o godz. 15:00, nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę o godz. 17:00, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16:30 i 20:00. Prosimy, aby wszystkie te modlitwy i nabożeństwa, były odmawiane prywatnie.
 4. Natomiast nie ulega zmianie plan Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.
 5. Nie ulega zmianie adoracja Najświętszego Sakramentu we wtorek i czwartek po wieczornej mszy św., oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek po porannej i wieczornej Mszy św.
 6. Nasza Parafia – w poniedziałek 16 marca – otwiera punkt pomocy dla ludzi starszych, którzy pozostają w domu. Wolontariusze będą w tym czasie robić zakupy. Dyżur telefoniczny trwał będzie w godz. 8:00-18:00 pod numerem telefonu parafii (71 315 21 95). Prosimy, aby ludzie starsi, chcący skorzystać z pomocy, mieli przygotowaną listę zakupów oraz pieniądze. Wolontariusz po przyjeździe do domu okaże pismo potwierdzające jego tożsamość. Zabierze listę zakupów, pieniądze, a po powrocie okaże paragon i rozliczy się z gotówki. Pomoc ta będzie działać sześć dni w tygodniu. Prosimy o przekazywanie tej informacji.
 7. Wszystkie bieżące informacje są umieszczane na profilu Fb naszej Parafii oraz na stronie internetowej dlugolekaparafia.pl
 8. Do wieczność z naszej wspólnoty w minionym tygodniu odeszli Marian Piotrowski i Edward Dudek. Prośmy dla nich o radość nieba…

Komunikat!!!

Nasza Parafia – w poniedziałek 16 marca – otwiera punkt pomocy dla ludzi starszych, którzy pozostają w domu. 

Wolontariusze będą w tym czasie robić zakupy. Dyżur telefoniczny trwał będzie w godz. 10:00-16:00 pod numerem telefonu parafii (71 315 21 95).☎️📞

Prosimy, aby ludzie starsi, chcący skorzystać z pomocy, mieli przygotowaną listę zakupów oraz pieniądze. 📃

Wolontariusz po przyjeździe do domu okaże pismo potwierdzające jego tożsamość. Zabierze listę zakupów, pieniądze, a po powrocie okaże paragon i rozliczy się z gotówki.💰

Pomoc ta będzie działać sześć dni w tygodniu.

Najnowsze informacje od naszego Ks. Arcybiskupa

Na mocy dokumentu abp Józef Kupny odwołał definitywnie wszystkie parafialne rekolekcje wielkopostne. Ponad to są w nim wskazania dotyczące m.in. przekazania znaku pokoju podczas Mszy św., które ma się odbywać wyłącznie przez skinienie głową. Przewodniczący zgromadzeniom będą mogli również zupełnie z niego zrezygnować.

Oto pełna treść dokumentu:

Niniejszym zarządzeniem postanawiam, aby we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji wrocławskiej zastosować następujące zasady:

 1. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny, usilnie zaleca się, aby w każdej zakrystii znajdował się płyn dezynfekujący;
 2. Po każdej Mszy św. (po błogosławieństwie) należy w postawie klęczącej odśpiewać suplikacje, prosząc Wszechmogącego Boga o ustrzeżenie od niebezpieczeństwa epidemii;
 3. Należy pamiętać, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy, natomiast nie można do tego zmuszać; w przypadku większej ilości szafarzy należy wyznaczyć jednego lub kilku szafarzy tylko do udzielania Komunii św. na rękę i poinformować wiernych przed rozpoczęciem Mszy św. o takiej możliwości i miejscu, można także pouczyć wiernych o możliwości przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy;
 4. Powstrzymać się od udzielania Komunii św. pod dwiema postaciami, a koncelebransi powinni przyjmować Komunię św. przez zanurzenie;
 5. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, jeśli wspólnota nie będzie w stanie przestawić się na skinienie głową, należy rozważyć ominięcie znaku pokoju, co dopuszczają przepisy liturgiczne;
 6. Poza programowymi nabożeństwami liturgicznymi, należy odwołać lub przełożyć na późniejszy czas wszystkie spotkania parafialne (rekolekcje parafialne, spotkania formacyjne, organizacyjne, szkolenia, wykłady, konferencje, katechezy przedmał­żeńskie itd.);
 7. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego; Nabożeństwa Drogi Krzyżowej należy odprawiać pozostając na wybranym miejscu, w procesji uczestniczą tylko niosący krzyż i świece;
 8. Kapłani powinni rezydować na parafii i być do dyspozycji wiernych nie zważając na powyższe ograniczenia w działalności duszpasterskiej parafii; duszpasterze powinni być tymi, którzy są wzorem modlitwy i wsparciem dla wspólnoty parafialnej;
 9. Zobowiązuję do odpowiedzialności duchownych, którzy są z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz tych, którzy wyjeżdżali w ciągu ostatnich 14 dni za granicę (szczególnie w miejsca dotknięte wirusem) do wstrzymania się od kontaktu z wiernymi i znalezienia zastępstwa na czas niemożliwości pełnienia posługi duszpasterskiej, po upewnieniu się stosownymi badaniami o swoim stanie zdrowia mogą wrócić do posługi;
 10. W konfesjonałach nie należy wystawiać stuły do ucałowania, a na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne, które należy często wymieniać lub dezynfekować;
 11. W czystości należy utrzymywać paramenty liturgiczne, zwracając szczególną troskę na tzw. „ręczniczki” przy obmywaniu rąk po przygotowaniu darów;
 12. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie, można jednak błogosławić nimi wiernych, jeśli był taki zwyczaj;
 13. Należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Wszystkie postanowienia z tego zarządzenia należy wprowadzić niezwłocznie i realizować do odwołania.

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Abp Józef Kupny udzieli dyspensy wybranym grupom wiernych od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29 marca.

Tym samym przychylił się do decyzji zawartej w komunikacie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29 marca dotyczy:

 • osób w podeszłym wieku
 • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.)
 • dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę
 • osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie biskupi zachęcają, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcają też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe np. 

W czasie liturgii do 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę, do czego są zachęcani
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk
d. cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

Przypominamy także prośbę pasterza Kościoła wrocławskiego, by codziennie o 21.00 modlić się dziesiątką Różańca w intencji chorych, ich rodzin oraz służby zdrowia, a także by podporządkować się wskazaniom służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.   (Źródło Gość Wrocławski)